Persónuverndastefna.

Á vefsíðu eru notaðar kökur (e. cookies). Kökur eru litlar textaskrár sem notaðar eru til að greina heimsóknir á vefsíðu fyrirtækisins og eru einungis nýttar til að halda um tölfræðilegar upplýsingar og bæta þjónustu við notandann.
Á vefsíðu ásamt undirsíðum er ákveðnum talnagögnum safnað með svo kölluðu Google Analytics. Gögnum sem safnað er á vefsíðunni eru einungis ætlaðar til notkunar fyrir markaðssvið Aveda og ekki til dreifingar.
Upplýsingar sem aflað er, eru ekki nýttar til að gera persónusnið einstaklings og er ekki dreift til þriðja aðila.